Правила за пребиваване

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ SPA ХОТЕЛ ХИСАР В ГР. ХИСАР!
МОЛИМ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тези правила са  разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. SPA Хотел Хисар гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на SPA Хотел Хисар. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50,00лв.
4. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
5. Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепцията.
6. Забравени от гостите вещи се пазят до 3 месеца.


II. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА
1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12,00ч., настаняването е след 15,00ч.
2. Закуската е на блок маса в ресторанта на хотела от 7,30ч – 10,00ч.
3. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
4. При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на внесения артикул.
5. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа на рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
6. Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползването на Wi-Fi.
7. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.
8. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
9. Излизайки от стаята, ако телевизорът Ви работи, трябва най-напред да се изключи и едва след това да се извади ключ-картата за електричеството.

III. С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА
1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите помещения в хотела.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
4. Съхраняването на леснозапалими материали в стаите.
5. Внасянето на територията на хотела и съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.

7. Влизането в служебни помещения и ползването на служебни входове и изходи.
8. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в т.ч. злоупотреба с алкохол  и употреба  на наркотични вещества на територията на хотела.
9. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
10. Повреждането на имущество на хотела.
11. Приемането на посетители в стаите след 20,00ч, ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в хотела.
12. Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи.

13. Ползването на басейните на лица под 12г. без придружител.
14. Пребиваването в хотела с домашни любимци.

IV. РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛА
1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от хотела в брой, с дебитна или кредитна карта, съгласно действащите в хотела тарифи.
2. Предварителната резервация на стая е безплатна. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит в размер на 50% от стойността на нощувките, за периода на пребиваването в хотела.
3. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили на раздел III. /С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА/  на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
4. Хотелът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
5. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление.
6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в хотела.
7. Услуги като ранно настаняване /преди 14,00ч, но не преди 10,00ч./ или късно напускане /след 12,00ч, но не по-късно от 18,00ч. се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела .
8. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
9. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.
10. В случай на изгубване на ключ-картата, трябва да заплатите за нова съгласно тарифата на хотела /глоба 20,00лв/.
11. При предварително прекратяване на престоя си, трябва да уведомите рецепция до 12,00ч, поне 2 дни предварително, в противен случай заплатената сума не се възстановява.
12. Заявени и не ползвани процедури се заплащат 50% от общата стойност на заявката.


ВАЖНО
Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат  да бъдат  гарантирани.

Приятен престой от екипа на СПА Хотел Хисар!