Правила за пребиваване

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ СПА ХОТЕЛ ХИСАР В ГР. ХИСАРЯ!


COVID19

Наш основен приоритет винаги е било осигуряването на несравнимо преживяване за Вас – нашите гости – под формата на лечение, рехабилитация, превенция на здравето и подмладяване на духа и тялото. С грижа за Вас през изминалите месеци нашият екип работи усилено за осигуряване на максимално високо ниво на хигиена и дезинфекция. Гарантираме, че ще посрещаме вашите нужди по подобаващ и безопасен начин, което да бъде в съответствие с указанията на нашето правителство.

Обединихме усилията си, за да гарантираме безопасността на гостите и служителите ни:

  1. С цел предпазване на здравето на околните Вашата температура ще бъде измерена при влизането Ви в комплекса. Няма да бъдат допускани гости с вирусни симптоми.
  2. По време на работа нашите служители ще носят предпазни маски и ръкавици, като засилена мярка за безопасност.
  3. Нашите съоръжения се дезинфекцират регулярно- общи части, хотелски стаи и всички други места на които гостите имат директен контакт.
  4. На територията на хотела са поставени дезинфектанти, които са на  ваше разположение денонощно.
  5. Всички наши служители преминават през филтър, мерене на температура, проверка на здравословното състояние ( кихане, кашлица), като се попълва хигиенна карта.
  6. Работещите на територия на БК Хисар са преминали обучение във връзка с прилагане на извънредните противоепидемични правила, съобразени с изискванията на заповедите на Министъра на здравеопазването.
  7. Бъдете отговорни и спазвайте дистанция от 2 метра както между себе си и останалите гости, така и между себе си и служителите на Спа Хотел Хисар.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила са  разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. СПА Хотел Хисар гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на СПА Хотел Хисар. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50.00лв.
4. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
5. Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепцията.
6. Забравени от гостите вещи се пазят до 3 месеца.

II. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч., настаняването е след 15:00ч.
2. Закуската е на блок маса в ресторанта на хотела от 7:30 – 10:00 часа , а при организирана вечеря на блок маса от 19:00 – 22:00 часа.
3. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
4. При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя   според вида на внесения артикул.
5. При определени периоди и според избрания пакет на рецепция ще Ви бъде поставена гривна на ръката. Не я сваляйте и преотстъпвайте. В деня на отпътуването Ви  гривната се предава на рецепция.
6. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа на рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
7. Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползването на Wi-Fi.
8. Пазите имуществото на хотела и съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
9. Излизайки от стаята, ако телевизорът Ви работи, трябва най-напред да се изключи и едва след това да се извади ключ-картата за електричеството.
10. При освобождаване на помещенията, оставете на видно място халатите и хавлиените кърпи. При липса се заплаща трикратния им размер.
 

III. С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА

1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите помещения в хотела.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
4. Съхраняването на леснозапалими материали в стаите.
5. Внасянето на територията на хотела и съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
7. Влизането в служебни помещения и ползването на служебни входове и изходи.
8. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в т.ч. злоупотреба с алкохол  и употреба  на наркотични вещества на територията на хотела.
9. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
10. Повреждането на имущество на хотела.
11. Приемането на посетители в стаите след 20.00 ч, ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в хотела.
12. Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи.
13. Ползването на басейните на лица под 12 г. без придружител.
14. Пребиваването в хотела с домашни любимци.
 

IV. РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛА

1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от хотела в брой, с дебитна или кредитна карта, съгласно действащите в хотела тарифи.
2. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит в размер на 50% от стойността на нощувките, за периода на пребиваването в хотела. Запознайте се с условията за плащане, разплащане и анулации на хотела.
* При получаването на авансово плащане Хотелът е длъжен да издаде фактура в 5 /пет/ дневен срок на Физическо лице, ако сумата е изпратена от лична сметка и задължителни атрибути са трите имена, адрес и ЕГН.
**При получаване на авансово плащане от Юридическо лице, Хотелът е длъжен да издаде фактура в 5 /пет/ дневен срок с данните  на фирмата.
3. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили раздел III. /С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА/  на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
4. Хотелът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
5. Ако гост не се настани в полунощ, резервацията му се анулира без уведомление.
6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в хотела.
7. Услуга като ранно настаняване /преди 15:00 часа, но не преди 10:00 часа/  се предоставя на гостите при наличие на свободни помещения в хотела.
8. Услуга като късно напускане /след 12:30 часа, но не по-късно от 17:00 часа / се предоставят на гостите срещу заплащане в размер на 50.00 лв.  и при наличие на свободни помещения в хотела.
9. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
10. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.
11. В случай на изгубване на ключ-картата, трябва да заплатите за нова съгласно тарифата на хотела /глоба 20.00 лв/.
12. Сума за заявени, но неизползвани услуги не се възстановява.
13. Заявени и не ползвани процедури се заплащат 50% от общата стойност на заявката.

ВАЖНО
Моля имайте в предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат  да бъдат  гарантирани.
Приятен престой от екипа на СПА Хотел Хисар!