ДЕТСКИ ВЪТРЕШНИ БАСЕЙНИ И ДЖАКУЗИ

НОВА УСЛУГА!

ДЕТСКИ ВЪТРЕШНИ БАСЕЙНИ И ДЖАКУЗИ

Басейните за деца са с минералнла
вода и температура от 32 - 35 градуса,
дълбочина 40, 60 и 90 см. Около тях има
детски съоръжения за весела игра.
Трите басейна са предназначени за
различни възрастови групи деца.
Посещението на трите басейна за деца
е отлично закаляване на младия
организъм. Упражненията във вода
укрепват скелета и мускулатурата на
подрастващите и обезпечават
хармоничното им развитие.
Децата боледуват по-малко.

НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ И

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТА:1. Вирусни инфекции;
2. Заболявания в остра фаза;
3. Алергии /особено към хлор/;
4. Стомашно - чревно разстройство;
5. Вродени сърдечни пороци;
6. Сърдечна и бъбречна
недостатъчност.