Залата се намира на партерен етаж. Разполога с 122 седящи места , с амфитеатрална подредба, стационарен екран, централна климатизация, озвучаване.

ConferenceMaritza01 ConferenceMaritza02 ConferenceMaritza03